KAFLÅS PK
Kaflås PK är en liten förening med främst fältskytte
och banskytte som verksamma grenar. Vi har en
tradition av väl uppskattade fältskjutningar och har vid
ett flertal tillfällen haft SM ,KM och VSM i fält på våra
marker. Marken disponerar vi med familjen Von Essens
goda stöd. Vårat klubbhus är ett äldre torp "Trollebo"
som även det hör till Kaflås egendom.
1999 flyttade vi till Trollebo från Ekedalen och pistolbanan
byggdes med skjuthall för 15 skyttar.
Invigningen skedde under valthornsfanfar och kanonsalut!
Med fält och bana i siktet