KAFLÅS PK
Medlemskap

Är du intresserad av att börja skjuta pistol ? Kontakta då vår ordförande för .ansökan.
Det är alltid välkommet med nya medlemmar.

Intresserade får en introduktion i pistolskytte och några prova på tillfällen. Sedan gör man en
medlemsansökan som behandlas av styrelsen. Därefter betalas medlemsavgiften.

För egen licens skall man kortfattat:
# Vara medlem i minst sex månader.
# Deltaga aktivt i klubbens träningar och övriga verksamheter.
# Uppfylla polismyndighetens krav för licens för enhandsvapen.
# Uppfylla fodringarna för pistolskyttemärkets guldvalör.
# Inneha "gröna kortet".

Kostnader
Passiv medlem. 100:-
Aktiv vuxen medlem (Och första medlem inom samma hushåll.) 350:-
Övriga aktiva medlemmar inom samma hushåll per person. 250:-
Barn till aktiva medlemmar, 13 år, som skjuter krut eller luftpistol. 250:-
Barn till aktiva medlemmar, 0-13 år, som ej skjuter. 0:-
Aktiv barn och ungdomsmedlem fr.o.m. 13 år. (Utan någon aktiv förälder eller syskon som
medlem.) 350:-

Syfte
Ett medlemskap är inte en väg för att få tillgång till vapen.
Klubben förväntar sig att få fina medlemmar som aktivt tränar och tävlar för att representera
klubben både nationellt och nordiskt. Som medlem förväntas även att man tar del i
klubbens aktiviteter och bidrar med ideellt arbete inom föreningen.Med fält och bana i siktet