KAFLÅS PK
Med fält och bana i siktet
Städdagar 2015
9-10/5
16-17/5
Från kl 10.00

Medtag nödvändiga redskap.

Att göra:
" Städa ladan
" Sortera målmaterial och klisterlappar.
" Bränna brännbara sopor.
" Samla ihop och köra sopor till tippen.

" Städa klubbhuset
" Fylla på ved vid behov, ordna vedhögen i ladan.
" Kolla utedasset, töm tunnor (gräv ner) vid
behov. Fyll på med mull vid behov

" Klippa gräset
" Kratta löv
" Klippa buskar
" Trimma ogräs

" Städa och sortera paviljongen

" Städa skjutbanan
" Sortera målboden, bränna sopor
" Rensa ogräs i skjutvallen
" Trimma sly där det behövs
" Ordningsställa 5 skjutstationer för PPC
" Jämna till infarten till skjutbanan.

" Övrigt: använd eget omdöme och gör vad du
tycker är nödvändigt.

Varje åtgärd är en insats för klubben.
Fika kommer att finnas..

Styrelsen


SMS och mail lista

Vi håller på att sammanställa en lista med mail och
sms för att snabbt och smidigt kunna skicka ut
information till medlemmarna.
Vill du vara med på denna lista så maila dina uppgifter
till sekreteraren.
Gemensam träning

Nytt för i år är att vi kommer ha en del
träningstävlingar under ordinarie träningar.

Info om detta kommer snarast.

Vi börjar med gemensamma träningar igen.
Start från tisdag 1/4
Tisdagar 18.00
Lördagar 10.00

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkommna