KAFLÅS PK
Med fält och bana i siktet
Under januari och februari kommer vi att
hålla ett antal kurser.
Anmälan sker via ordföranden.
Vapenvård.......................4-5p
Funktion och precision påverkas av vapnets
skick. Därför är det viktigt att vi sköter
vapenvården på ett korrekt sätt.

Vi tittar på hur både vardaglig samt mer
ingående vapenvård utföres. Vi tittar även på
redskap och material för bra vapenvård.

Medtag eget vapen samt vapenvårdsmaterial.
Tid:ca 2 timmar
Kostnad: 40:- inkl fika

Handladdning av ammunition...............................3-4p
Genom att handladda kan vi optimera ammunitionen efter våra individuella vapen samt få en bättre
ekonomi i skyttet.

Vi lär oss grunderna i handladdning och dess säkerhet och laddar lite egen ammunition under
översikt och handledning.

Tid: 3x2timmar + provskjutning
Teoretiska självstudier
Teoretisk lektion 2timmar
Praktisk lektion 2timmar
Egen laddning 2 timmar
Provskjutning på bana

Kostad: 200:- inkl studiematerial och fika.
Ammunitionskostnad tillkommer med ca 1:-per laddad patron.
Plats och tid: Meddelas vid anmälan.
Vi laddar 9mm och .38spl
Även .40S&W, .357Mag samt .45acp om så önskas.
Erbjudande
Vapenvårdspaket 22lr
Erbjudande
Vapenvårdspaket 38spl/
9mm
Vapenvårdsbutiken.se erbjuder klubbens
medlemmar ett vapenvårdsset av absolut
bästa kvalitet till ett förmånligt pris