Medlemsinformation

Gäller tills vidare

Med hänsyn till rådande Coronasituation följer föreningen gällande rekommendationer.

Skjutbanan är öppen för individuell träning. Logga din aktivitet i skjutboken.

Visa hänsyn, håll distans och god handhygien utifrån eget ansvar.

Organiserad träning sker med anpassning utifrån regler och rekommendationer.

Kontakta föreningen vid eventuella frågor.

_______________________________________________

 20/4 börjar vi med tisdagsträning igen 17.30

Vi håller distans och skjuter endast från vartannat bås.

Hänsyn, distans till varandra och anpassning till regler är eget ansvar.
Arbetsdagar Kaflås PK 2021


Under April / Maj är det dags att utföra lite arbete på klubben.

Normalt kallar vi till 4 specifika datum och arbetar gemensamt, men

på grund av gällande Coronasituation anpassar vi oss enligt följande för att undvika större grupper:


# Medlemmarna arbetar fritt när ni anser er ha tid och möjlighet under April/Maj.

# Ni arbetar efter eget ansvar med normalt underhåll, städning och annat arbete så att detta blir slutfört.

# Ni ansvarar själva för att verktyg och redskap för uppgifterna som behövs finnes.

# Om en uppgift kräver två eller flera personer löser ni detta efter eget ansvar med klubbkamrater på ett fungerande sätt.


En lista på förslag till uppgifter bifogas här. Det går bra att ”förboka” vissa sysslor för planeringens skull.

Meddela mig på: info@kaflaspk.se om du vill boka någon syssla i förväg?

Listan kommer även att finnas tillgänglig i klubbhuset.

Jag kommer att ordna en del verktyg och utrustning såsom stege, vedklyv, gräsklippare m.m.. kontakta mig för lån vid behov.


Klubbhuset

 • Se över klubbhusets fönster utvändigt med vit målarfärg och kitt vid behov.

  (kitt, målarfärg och verktyg)

 • Klippa buskar, rensa löv och klippa gräs i trädgård runt stuga och lada. (trädgårdsredskap) (Marianne)

 • Rensa hängrännor på stuga och lada (stege) (Edgar)

 • Ta hand om virke och ved på baksidan av lada (motorsåg, vedklyv) (Per/ Sari)

 • Städa inomhus i klubbhuset. (vatten, städmaterial) (Marianne)

 • Städa och sortera ladan (Per/Sari)

 • Måla gavel och baksida på ladan (rödfärg, stege och liknande)

 • Tömma latrinerna, städa dasset (säckar, spade m.m.) (Karin)

 • Röja sly runt tomten (röjsåg) (Per)
 • Övrigt arbete efter behov och eget initiativ


Skjutbanan

 • Rensa ogräs i skjutvallen (spade/grep) (Linus / Calle)

 • Reparera/göra nya precisionstavlor (häftpistol/skruvdragare m.m.) (Björn)

 • Städa målbod och skjuthall (Henrik)

 • Reparera/ordna trävirke framkant för blinderingen för lösa fältmål. (Per med flera..)

  (virke, såg, skruvdragare m.m.)

 • Se över rörliga målställ, reparera trasiga.

 • Trimning av sly runt bana, skjuthall och väg (röjsåg) (Björn)

 • Övrigt arbete efter behov och eget initiativ.


I huvudsak gäller det ju utomhussysslor, så jag är övertygad om att detta går att genomföra på ett bra och säkert sätt.

Vi försöker att undvika grupperingar, framför allt med personer du inte normalt umgås med.


 Uppdatering 18/4 : Som ni ser är mycket  (svart) bokat/genomfört.

Lördag den 24/4 är det några som kommer och gör ett ryck med det sista.

Trevligt om just DU som ännu inte har deltagit kommer en stund!

Uppdatering 25/4: Oj vad det jobbas på ! Härligt! Nu är det mest lite smågrejjor kvar att göra.


Vänligen

Ordförande

info@kaflaspk.se