Medlemsinformation

Gäller tills vidare

Gemensam träning

Lördagar 10.00

Ändringar i träningstider under november!

Lördag 5/11 Röd dag, ingen träning

Lördag 12/11 Tävling, ingen träning

Lördag 26/11 Tävling, ingen träning

Medlemsavgifter betalas till BG 5111-2563 eller

Swishnr 123231 5729

Ordinarie medlem 400 kr, aktiv familjemedlem 250kr, stödmedlem 200 kr

Ange ditt namn vid betalning

Vänligen

Ordförande

info@kaflaspk.se