Medlemsinformation

Gäller tills vidare

Gemensam träning

Lördagar 10.00


Medlemsavgifter betalas till BG 5111-2563 eller

Swishnr 123231 5729

Ordinarie medlem 400 kr,

Aktiv familjemedlem 250kr,

Stödmedlem 200 kr

Ange ditt namn vid betalning

Vänligen

Ordförande

info@kaflaspk.se